Gezond Helmond

Regionaal channel

Tijdlijn Gezond Helmond

Profielfoto van Wim Tilburgs

‘Wijkaanpak kan als een verlengde arm van de arts zijn’

Interview Jeroen Lammers, cardioloog Elkerliek ziekenhuis
Hun instrumentarium om mensen te behandelen is steeds beter, maar toch zien artsen de patiënten vaak terugkomen. Het werk van Jeroen Lammers, cardioloog in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, lijkt soms dweilen met de kraan open. Leefstijladviezen zijn voor de patiënten vaak moeilijk op te volgen. In Helmond werkt Lammers aan een wijkgerichte aanpak.


Waarom een wijkaanpak?

“De kunst is de aanpak zo laagdrempelig mogelijk in te richten. Hoe meer drempels er zijn, hoe kleiner de kans van slagen. Het werkt beter als de activiteiten in je eigen buurt te vinden zijn. Ik heb me mede laten inspireren door Gezonddorp Leende, waar de gezondheidsverbetering door leefstijlverandering door de gemeenschap werd gedragen. Een stadswijk kun je ook als een soort gezonddorpje beschouwen. Zo kwam ik uit op Mierlo-Hout. Wat je vooral wilt is dat de mensen elkaar gaan motiveren en informeren over zaken zoals voeding en bewegen. En dat lokale zorgverleners en ondernemers erbij betrokken raken. Wat ik uiteindelijk zou willen is dat ik in mijn spreekkamer de patiënt alleen maar de contactgegevens van iemand in zijn of haar wijk hoef te geven. Als een soort verlengde-armconstructie voor artsen.”

Lees het hele interview met Jeroen via onderstaande link


https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/wijkaanpak-kan-als-een-verlengde-arm-van-de-arts-zijn/

(onbekend) heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Wim Tilburgs

2diabeat start met een wijkanalyse in Helmond.

Het aantal diabetes type 2-patiënten groeit nog steeds sterk. #GezondHelmond gaat samenwerken met 2diabeat, het landelijke programma om de ziekte via lokale initiatieven terug te dringen.

2diabeat
2diabeat zet in op lokale implementaties met landelijke steun. De organisatie brengt een beweging op gang waarin preventie het uitgangspunt is. 2diabeat beoogt om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal diabetes type 2-patiënten, door in te zetten op:

het voorkomen van diabetes type 2 bij mensen met een verhoogd risico (primaire preventie)
het ‘doorbreken’ van diabetes type 2 bij mensen die de ziekte al hebben (secundaire preventie).
De afname wil 2diabeat bereiken door:

het stimuleren en ondersteunen van leefstijlverandering
het faciliteren van een gezonde leefomgeving.
De lokale aanpak van 2diabeat richt zich op 4 kernelementen:

Actoren en aanjager – Samen een beweging op gang brengen.
Doelgroep – staat centraal
Activiteiten – inzichtelijk en passend bij doelgroep
Sprankels – gezonde leefstijl wordt aantrekkelijk.

Website 2diabeat
https://www.2diabeat.nl/

Wim Tilburgs heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Adriana Israël

Goedemorgen Gezond Helmond!

Nu de zomer tot een einde is gekomen, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om me hier in dit kanaal voor te stellen.

Ik ben Adriana Israël, arts-onderzoeker bij de afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC in Rotterdam. Binnen het project van VitaValley en Pharos 'Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health' voer ik samen met Mariëlle Beenackers, volksgezondheidwetenschapper en projectleider, het bijbehorende onderzoek uit. We werken tijdens het onderzoek nauw samen met de praktijk.

We kijken naar wat het effect van de preventieve integrale e-health (PIE) aanpak is op de zelfervaren gezondheid van de deelnemers. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst die gebaseerd is op de Mijn Positieve Gezondheid vragen. Ook kijken we of er een effect te zien is op het gezondheidsgedrag van de deelnemers.
Daarnaast evalueren we het implementatieproces van de PIE-aanpak om de resultaten van de effect evaluatie beter te begrijpen. Daarbij is onze leidende vraag: wat werkt voor wie wanneer en waarom? Door middel van interviews en focusgroepen hopen we daar meer over te ontdekken, zodat deze resultaten in het leernetwerk gebruikt kunnen worden voor anderen om van te leren bij volgende pilots.

Ik ben onder de indruk van het enthousiasme dat in Helmond leeft om een Gezond Helmond te realiseren en kijk er naar uit met Wim Tilburgs (Stichting Je Leefstijl als Medicijn), Berbel van Bree (JIBB+) en hopelijk nog meer enthousiaste collega's samen te werken om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van Helmond.

Op 23 september vindt er weer een online leernetwerkbijeenkomst van VitaValley en Pharos plaats, waar ik ook wat meer over het onderzoek zal vertellen. Ik hoop jullie daar allemaal te kunnen verwelkomen! https://vitavalley.nl/evenement/webinar/ Zie deze link voor meer informatie.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben over het onderzoek dat bij dit project hoort, schroom niet om met me in contact te komen via a.israel@erasmusmc.nl of neem een kijkje op de website: https://pie-studie.nl/

Hopelijk snel tot ziens!
Adriana

Bart Dollekens heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Wim Tilburgs

Gezamenlijke aanpak overgewicht volwassenen in Mierlo-Hout

In het najaar gaat in de wijk Mierlo-Hout een project van start met als doel om overgewicht onder volwassenen aan te pakken. Er wordt begonnen met 10 deelnemers. Die volgen een 2-jarig op maat gemaakt programma en worden begeleid door een leefstijlcoach. Gezonde voeding, voldoende beweging en aandacht voor mentale gezondheid staan in deze aanpak centraal.

Het Elkerliek ziekenhuis, Zorgboog in Balans en JIBB+ maken samen met de huisartsen dit leefstijlproject mogelijk. Zij hebben daarvoor een subsidie ontvangen van ZonMW.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen en burgerinitiatieven in de wijk. Onder regie van een leefstijlcoach in Vitaliek wordt een op maat gemaakt programma opgesteld dat deels individueel en deels groepsgewijs wordt aangeboden. Ook de partners van de deelnemers worden bij het project betrokken. Betrokkenheid van de sociale omgeving is van belang voor succes.

Om de subsidie te verkrijgen, moest regionaal een aanpak ontwikkeld en aangeboden worden met als doel de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en sociale voorzieningen te versterken. De subsidie in Helmond-De Peel is aangevraagd door Elkerliek, JIBB+ en Zorgboog in Balans. Het wordt actief ondersteund door huisartsen uit de betreffende wijken, zorgverzekeraar CZ, patiëntenorganisatie Zorgbelang Brabant en gemeente Helmond. Veel van deze organisaties werken al samen in Netwerkaanpak Gezonde Jeugd, het lokaal preventieakkoord en Corona nazorg.

“We zijn heel blij met deze subsidie. Het is het een geweldige stimulans om actief samen te werken aan een gezond Helmond” zegt Jeroen Lammers, cardioloog in het Elkerliek. https://gh.1sociaaldomein.nl/profiel/31648-jeroen-lammers


“Het is ook een bevestiging dat organisaties elkaar in deze regio goed weten te vinden en een stimulans om die samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.” Na deze pilot volgt een plan voor twee andere wijken.

https://ditishelmond.nl/gezamenlijke-aanpak-overgewicht-volwassenen-in-mierlo-hout

Wim Tilburgs heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Wim Tilburgs

Webinar | Mijn Positieve Gezondheid & Hoe voer je het goede gesprek?

We zijn als #GezondHelmond aangesloten bij leer en innovatienetwerk van de projectgroep Stimuleren Gezondheid Achterstandsgroepen via E-Health.

We hebben hierbij de mogelijkheid om te kiezen voor een aanpak via de inzet van de tools van de positieve gezondheid of van de onderzoeken door &niped.

Via deze link wat meer achtergrond over IPH.

https://www.iph.nl/

Ze hebben ook een eigen channel hier op 1sociaaldomein.

https://iph.1sociaaldomein.nl/

De link naar de videopresentatie
https://www.youtube.com/watch?v=rCZgHawm2yA


Website vittavaley
https://vitavalley.nl/stimulering-gezondheid-achterstandsgroepen/